Fra ide til arboret

Det historiske vingesus har fra begyndelsen været en inspirationskilde i udviklingen af frugthaverne ved Spøttrup Borg.
Rosenkrantzerne og siden de efterfølgende ejere af Spøttrup Borg har været en del af den udvikling, man har set både i slots- og herregårdshaver og ved klostre i Danmark fra middelalderen.
Spøttrup borg-før rest2Det var betydningsfuldt at være selvforsynende med frugt og grøntsager for at sikre sig en sund og nærende kost.

Da landbrugsjorden fra Spøttrup Borg blev udstykket i slutningen af 1930’erne fik hvert husmandssted og hver gård desuden en jordlod og frugtbuske og træer, fordi man skulle kunne forsyne sig selv med bær og frugt.  KLIK her for at læse om udstykningen.

Professor Anton Pedersen var født i denne del af Salling og markerede sig meget kraftigt i 1930’erne, 40’erne og 50’erne som en international anerkendt forsker med en omfattende forskning af frugt.
ADa Anton Pedersen fyldte 70 år udarbejdede hans kolleger og samarbejdspartnere et festskrift, som fortæller om hans virke og betydning.

<<<<<<< Klik på billedet og læs festskriftet.

Stander
Klik på billedet og se det i en større gengivelse

Frugtsamlingen om æbler bærer navnet Anton Pedersens Æblesamling, og den var afsættet til at etablere en lignende samling med nødder. De blev senere suppleret med en blomme- og en kastanjesamling.

Æblesamlingen, Rosenkrantz’s bestillingsliste som et lokalt historisk dokument, Spøttrup Borg og Slotsforvaltningens tanker om genskabelse af en frugthave samt beskrivelser af gamle slots- og herregårdshaver har været vigtige inspirationskilder.

Untitled-1
Klik på billedet for at se det i en større gengivelse.

De forskellige frugtsamlinger er placeret i flere af de gamle frugthaver, som blev skabt ved udstykningen i slutningen af 1930’erne.

Om Nøddearboretet ved Spøttrup Borg