Om Nøddearboretet

nøddelogoFrugthavernes tilblivelse foregik i et tæt relation til Spøttrup Borg og Slots- og Ejendomsstyrelsen, og det var derfor heller ikke overraskende, at den daværende museumsinspektør på Spøttrup Borg ivrigt støttet af Slots- og Ejendomsstyrelsen foreslog, Spøttrup 3at arboretet skulle have navnet Rosenkrantz’s  Nøddearboret.

Formålet med Rosenkrantz’s Nøddearboret er at lave en samling af nøddesorter, som forventes at være egnet til at dyrke ikke bare i Danmark, men også i den del af Danmark, som er præget af et havnært miljø.
Det brede spektrum af nøddesorter / -arter i samlingen skal på sigt Hasselvise, hvilke sorter, det vil være relevant at satse på i en fremtidig opformering for at kunne få en høst af frugter med en god og sund kvalitet med et godt potentiale for øje.
Det vil desuden være interessant i forhold til spredning og demonstration i forhold til herregårdshaver, landbrugere samt private have og med en vision om et erhvervsmæssigt potentiale, som re rentabelt og dermed være grundlag for en videreudvikling på basis af specifikke sorter eller enkelte gener.

Efter godkendelsen af projektet i slutningen af 2009 forestod der et større arbejde med at forberede oprettelsen af arboretet.

 

 

 

 

 

 

Om Nøddearboretet ved Spøttrup Borg