Valnødder

Valnødden hører oprindelig hjemme i Syd- og Sydøsteuropa, Asien og Kina.

Walnut. It is isolated on the white background, the ripened fruit of a nut tree
Foto: Colourbox. Klik på billet og se det i en større gengivelse.

Den dyrkes efterhånden længere mod nord, og selvom Danmark hører til det nordligste område, findes der alligevel velsmagende valnødder her.

Det er en gammel kulturplante, som har været kendt før vores tidsregning. I Sydeuropa har man fundet rester af valnødder i køkkenmøddinger fra stenalderen. Man ved fra beskrivelser fra Romerriget, at den var meget anvendt til mange forskellige formål.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dens latinske navn Juglans kan oversættes til Jupiters nød, fordi træet i romertiden var viet til romernes øverste gud, Jupiter, og man formoder, at den er vandret nordpå sammen med de romerske legioner.

Walnuts on tree. Close up
Foto: Colourbox. Klik på billedet for at se det i en større gengivelse.

Valnødder er botanisk set ikke en nød, men en stenfrugt, fordi den har stenfrugtens karakteristika med to lag: Yderst et lag blødt frugtkød, og inderst en hård rynket skal (“stenen”) som normalt rummer ét eller ganske få frø.

ripe walnut on tree
Foto: Colourbox. Klik på billedet for at se det i en større gengivelse.

Når valnødden falder til jorden springer det bløde frugtkød af, og man finder kun den hårde skal med frøet i.

Valnødden har været dyrket i Danmark siden den tidlige middelalder, men der har ikke været en større udbredelse.

image description
Foto: Colourbox. Klik på billedet og se det i en større gengivelse.

Valnødden angribes hyppigt af insekter. Bladlus er ofte forekommende, men som det ses på billedet er mideangreb
også kendt.

 

 

 

AP forelæsning - valnødTekst fra en af professor Anton Pedersens forelæsninger om valnødden.

Klik på billedet og læs forelæsningen.

 

I 1937 tog professor Anton Pedersen fra Landbohøjskolen initiativ til en forskningsbaseret undersøgelse for at afdække udbredelse, typer og kvaliteten af de valnødder, der på det tidspunkt fandtes i Danmark. Gennem Gartnertidende efterlyste han velsmagende valnødder, som folk havde i deres have og bad dem indsende eksempler på frugten til ham.
Han beskrev indsamlingen af valnødder og resultatet af sin undersøgelse i et særtryk af Gartnertidende Nr. 22 / 1940 .

gartn-ti40
<<<<<<KLIK på billedet
og læs om undersøgelsen
i Gartnertidende Nr. 22 / 1940

 

Af de sorter, som Anton Pedersen undersøgte, er der to, Klostervalnød og Grøndal, som også findes i Rosenkrantz’s Arboret.

 

Oversigt med link til steder, som
giver flere oplysninger om valnødder.Link - valnød -1

Klik på billedet >>>>>>>>>>>>>>>>>
Alle link er kontrolleret pr. april 2016

 

 

 

Om Nøddearboretet ved Spøttrup Borg