Hasselnødder

Hasselbusken vokser i det tempererede klimabælte på den nordlige halvkugle. Hassel findes over det meste af Europa. Den findes højt mod nord i Norge, Sverige og Finland og klatrer højt op i bjergene.

Hazelnuts with leaves
Foto: Colourbox. Klik på billedet og se det i en større gengivelse.

Undersøgelser har vist, at den kom til Danmark før den sidste istid og at den var en af de første træarter, som begyndte at vokse her. I Danmark har den mere end 10.000 år på bagen. På grund af dens store udbredelse og dens tætteløv skyggede den mange andre træer væk og dominerede skovområderne i hassel-fyrretiden (7.900 – 7.000 f.Kr.). Herefter overtog højere træarter områderne, og hassel blev en del af underskoven.

Ved udgravninger af stenalderbopladser fra ældre stenalder har man fundet masser af skaller fra hasselnødder. Dens nødder har været et godt vinterforråd, fordi de er meget nærende pga deres indhold af fedt og proteiner, og fordi de med skallen var godt beskyttet og kunne holde sig meget længe.

Veddet fra hassel har ligeledes været anvendt helt tilbage i stenalderen. Fra udgravninger af bopladser fra Ertebøllekulturen (omkring år 5000 f. Kr.) har man fundet flere skafter på stenøkser, som var fremstillet af hassel.

Navnet hassel stammer formodentlig fra ordet hase, som sættes i forbindelse med latinsk casa, hus, fordi hasen ligner et blødt hus, der omgiver nødden. Ordet hassel menes også at have relation til   det oldnordiske navn ”hasl”. I Danmark trives hassel bedst på god muldjord og mindre godt på mager jord. Udbredelsen i de forskellige områder i Danmark kan bl.a. aflæses i gamle stednavne som f.eks. Hasselø, Hesselager, Hasle med flere. Fælles for disse navne er, at de findes i den østlige del af Danmark.310px-Hasselblade

Hassel er oftest en 3-5 m høj busk med brunlig eller grålig, glat, glinsende bark med mange korkporrer.

Bladene er kortstilkede, hjerteformede og bløde. De kan minde om blade af Elm, men er langt blødere.

Blomstringstiden er afhængig af temperaturen, men er typisk i marts og april. 297px-Hazel - hanrakkel_Catkins_aka Hanraklerne er mere påvirkelig af temperaturen end hunblomster og det er ikke ualmindeligt, at de i en tidlig varmeperiode smider støvet, før hunblomsterne er sprunget ud. Hassel er ofte selvsteril. Det vil derfor være en fordel, at plante forskellige sorter side om side. Nødderne er omgivet af fligede haser og kan sidde flere sammen—op til 5. De modnes i august—september og løsnes noget senere fra hasen.

Almindelig hassel findes overalt i Europa. Den trives bedst på let-fugtig næringsrig jordbund. Almindelig hassel klarer kraftig beskæring godt og kan anvendes til kant– og indplantning i både læplantninger, skovbryn og vildtplantninger. Hasselnødderne er vigtig føde for mus, egern og mange større fugle. Bladene omsættes hurtigt og virker jordforbedrende.

Ud over nøddernes fødeværdi er de lange tynde stammer blevet anvendt til bl.a. at flette hegn, vægge, fiskeruser mm.

Hasselnød1-1Hasselnødder er en næringsrig og velsmagende spise, og hassel dyrkes derfor som kulturplante.

 

 

 

Anton P

 

En af Professor Anton Pedersens forelæsninger
om hasselnødder.

Klik på billedet og se forelæsningen.

 

 

Oversigt med link til steder, som
giver flere oplysninger om hassel.Link - Hassel

Klik på billedet >>>>>>>>>>>>>>>>>
Alle link er kontrolleret pr. april 2016

 

 

 

Om Nøddearboretet ved Spøttrup Borg