Fremtidig potentiale

visionVisioner
Flere specialister og konsulenter var inde og bidrage til den oprindelige projektansøgning, hvorved man fra starten fik lagt en strategi, som skal sikre målsætningen om, at Rosenkrantz’s Nøddearboret kan fungere som demonstrationssamling i et område med særlige vejrmæssige vilkår. På den måde kan man få demonstreret, hvilke nøddearter / -sorter, der er bedst egnede til disse forhold.

Hensigten med gensamlingen i Rosenkrantz’s Nøddearboret er, at man systematisk udvikler et bredt spektrum af nøddesorter / -arter, der giver en god høst af nødder med en sund kvalitet. Samtidig lægger man fundamentet til på sigt at kunne levere kvalitetsmæssige podekviste.

Gensamlingen med de genetiske ressourcer skal både sikres til vore efterkommere og vil være med til at præge en systematisk spredning af genmaterialet til andre demonstrationsprojekter, til slots- og herregårdhaver, til landbrugere og til private haver.

Udviklingen vil herefter vise, om de forskellige arter og sorter kan danne grundlag for rentabel produktion.

Et såvel nationalt som internationalt samarbejde med projekter i lignende lokaliteter vil kunne danne grundlag for en vidensopsamling, som på sigt vil kunne føres over i en erhvervsmæssig tænkning.

 

VirkelighedVirkelighed anno 2016
I statusredegørelsen fra januar 2010 beskrives, at arboretet er etableret. I løbet af foråret 2010 foretages den første udplantning, og i maj 2010 har man den officieller indvielsen af Rosenkrantz’s Nøddearboret.

Projektet kom herefter ind i en turbulent periode, som slog det ud af kurs. Efterårsstorme og en hård vinter i 2011 betød, at mange af de nye podninger ikke slog an. I det efterfølgende år blev der igen skruet ned for blusset, fordi Pometet på KU havde svært ved at levere den tilstrækkelige mængde af podekviste. Samtidig kunne man konstatere, at både træer og buske ikke havde haft den forventede vækst. Dette skyldes bl.a., at dyrkningen skal finde sted uden anvendelse af kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler, bortset fra beskyttelsesmidler, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion i Danmark.  Ved den seneste inspektion fra Pometet på Life KU, så planterne efter sigende ”små, men sunde ud”.

 

FremtidenFremtiden
Grundlaget for at føre visionerne ud i livet er skabt.
En ny persongruppe skal føre projektet videre og forfølge visionen for projektet. Næste skridt er en systematisk gennemgang af nøddesamlingen i efteråret 2016, hvor bl.a. Lars Westergaard vil deltage og bidrage til en handleplan for fremtidig vedligehold samt brug af nødderne og podemateriale.
Parallelt med dette, afprøves lokalt nye kombinationer af nødders anvendelse i madlavning.
Der er fortsat meget at se frem til!

Om Nøddearboretet ved Spøttrup Borg